TAXI RIDE

Now at your fingertips

Features
 

eddycab - Taxi at your fingertips

 • Fairly Priced
 • Safe
 • Available 24/7
 • Easily Trackable
 • Emergency Alert
 • Convenient
 

यसले कसरी काम गर्छ ?

 • 1
  Application लाइ डाउनलोड गरेर तपाईंले चाडैं नै उपलब्ध सवारीचालकहरु द्वारा आफ्नो रुट चयन गर्न सक्नु हुनेछ र ट्याक्सी अनुरोध गर्न सक्नु हुनेछ।
 • 2
  मात्र केही सेकेन्डमा तपाईंले आफ्नो समर्पित सवारीको व्यवस्था गर्न सक्नु हुनेछ र त्यसपछि ट्याक्सी तपाईंलाइ लिन आइपुग्छ।
 • 3
  स्वतः तपाईंको हालको स्थान पत्ता लगाउँछ र तपाईंलाइ सन्तुष्टिका साथ गन्तब्यमा पुर्याउँछ।

यात्रीहरुका लागि

Eddy Cab एउटा ट्याक्सी सेवा उपलब्ध गराईदिने संस्था हो, जसमा iPhone Application, Android Phones Application र Customer Call Center – Available 24 X 7 सेवा उपलब्ध छ ।

चालकहरुका लागि

Eddy Cab को चालकको रुपमा दर्ता प्राप्त गर्न निम्न कागजातहरु सहित हाम्रा नजिकका Agent लाई भेट्नु पर्नेछ ।

CONTACT US